شرایط همکاری و فروش

 • برخورداری از حسن سابقه کاری در منطقه مورد نظر

 • برخورداری از دانش و تجربه کافی پیرامون محصولات

 • برخورداری از محیط کاری مناسب

 •  برخورداری از یک رزومه ی کاری مناسب
 • درج نام و مشخصات نماینده رسمی در وب سایت شرکت
 • انتخاب شهر مورد نظر جهت بازاریابی و فروش
 • دریافت 15 درصد تخفیف فروش
 • بدون سرمایه ی اولیه
 • بدون تعهد در فروش
 • امکان مرجوع محصول تا دو هفته
 • درج نام و مشخصات نماینده در وبسایت شرکت
 • معرفی نمایندگان در نمایشگاه ها و مناسبت ها
 • قابلیت ارتقا به نماینده رسمی